Checkinatwork : Belgische wettelijke verplichting

Een wet verplicht de dagelijkse registratie bij de RSZ van de aanwezigheden van het personeel uit de bouw- en vleesverwerkende sector. Deze aanwezigheden moeten worden meegedeeld aan de RSZ via het webplatform Checkinatwork.

De wet in het kort

Bouwsector

Wie moet zich registreren?

Iedereen die bouwwerkzaamheden uitvoert op een werkplaats moet zich registreren. Dit geldt voor werknemers en zelfstandigen, voor Belgisch en buitenlands personeel, en voor hoofdaannemers en veiligheidscoördinatoren.

Op welke werken is dit van toepassing?

Op bouw-, verbouwings-, afrondings-, aanpassings-, herstel-, onderhouds-, schoonmaak- en sloopwerkzaamheden waarvan de waarde gelijk is aan of groter is dan € 500.000.

Wanneer zich registreren?

Iedere werknemer moet zijn aanwezigheid registreren bij aankomst op de werkplaats, alvorens zijn activiteiten te starten. Deze informatie moet direct worden doorgegeven aan de RSZ.

Vleessector

Wie moet zich registreren?

Iedereen die werkzaam is in een slachthuis, een uitsnijderij of een vleesbereidingsbedrijf moet worden geregistreerd.

Wanneer zich registreren?

Iedere werknemer moet zijn aanwezigheid registreren bij aankomst op de werkplaats, alvorens zijn activiteiten te starten. Deze informatie moet direct worden doorgegeven aan de RSZ.

Klik hier voor de volledige voorschriften

Onze oplossingen

MobiTime biedt de oplossing om aan deze wettelijke verplichting te voldoen door u meer inzicht te geven in de aanwezigheid en activiteiten van uw teams.

De MobiTime-systemen automatiseren de aanwezigheidsregistratie en sturen de gegevens onmiddellijk door naar de RSZ.