Functionaliteiten

 • Interventies planning

  Een planning beheer maakt het mogelijk om het optimaliseren van taken (te bereiken, in uitvoering, afgerond) voor alle medewerkers.

  Voorbeeld : Organisatie van reizen voor de mobiele medewerkers en real-time waarschuwingen in het geval van wijzigingen in de planning.

 • Contactpersonen

  Meerdere contactpersonen kunnen voor elke taak benoemd worden.

  Voorbeeld : Het verzenden van een bericht naar een manager in geval van een late aankomst op een interventie plaats.

 • Aanwezigheidsregistratie

  Door verschillende methoden van registratie kan men op elk moment weten wat het personeel op de werkplaats doet, en wat zijn de huidige activiteiten. Taken kunnen direct worden toegewezen, afhankelijk van de locatie van de werknemer en de werklast.

  Voorbeeld : Het beheren van de toewijzing van de werknemers op de bouwplaats.

 • Gedetailleerde interventies

  Het personeel heeft de mogelijkheid om elke taak te detaileren: foto van gebreken, starttijd en eindtijd, het gebruik van apparatuur, …

  Voorbeeld : Een werknemer kan zijn echte timing naar de manager rapporteren, die dan de theoretische tijd en de werkelijke tijd kan vergelijken voor de taak.

 • Verbindingen

  Instant chat is beschikbaar voor de uitwisseling tussen collega's en met de hiërarchie te vergemakkelijken.

  Voorbeeld : Een technicus vraagt details aan een collega, die al in aanraking met de zelfde problematiek situatie is geweest.

 • Globale staff zicht

  Een real-time overzicht van de verschillende registraties is onmiddelijk online zowel als een geschiedenis van aanwezigheden op een bepaalde moment.

  Voorbeeld : Opnieuw een werknemer toewijzen na een afwezigheid of een incident, in functie van de locatie en zijn/haar werklast.

 • Beveiliging van aparatuur

  Op elk moment het systeem detecteert of een apparatuur aanwezig is in een bepaald gebied, of verplaatst van zijn locatie, of de toegang werd geopend door iemand die bevoegd is.

  Voorbeeld : Een alarm wordt automatisch naar een mobiele telefoon gestuurd als een onbevoegd persoon leent apparatuur.

 • Inventariseren

  De lijst van apparatuur in een bepaald gebied (lokale, voertuig, voorraad, ...) is beschikbaar in real time, waardoor een beter voorraadbeheer en een overzicht van de hardware.

  Voorbeeld : Wanneer een reparatie is voltooid, een technieker kan een lijst met de hardware in zijn voertuig vragen, en wordt gewaarschuwd als er een artikel ontbreekt.

 • Bewaking van apparatuur

  Een follow-up van het gebruik van de apparatuur is beschikbaar in real time.

  Voorbeeld : Als een task gedaan is, de technicus kan zijn hardware inventaris verifiëren en de laatste posities van de instrumenten bekijken.

 • Real-time locatie

  Managers kunnen hun voertuigen, hun apparatuur, en hun personeel bekijken op dezelfde kaart en krijgen toegang tot een geschiedenis van al hun bewegingen.

  Voorbeeld : Een manager kan direct zien op welke site een belangrijk instrument is.

 • Taken aanmaken via sensoren

  De druk op een trigger knop of het detecteren van de aanwezigheid / afwezigheid van een sensor genereert een waarschuwing, taak, of een procedure voor een persoon of een groep.

  Voorbeeld : Als een voorraad leeg is, de druk op een knop stuurt rechtstreeks een aanvulling verzoek.

 • Beheer van procedures

  Een hulp bij het uitvoeren van taken via procedures en best practices maakt een beter beheer van de veiligheid en de kwaliteit van het werk: gebruikersmanueel, toegangsmogelijkheden, protocollen, …

  Voorbeeld : Een reparateur kan stap per stap het onderhoudsprocedure van een apparatuur volgen.

 • Voorgestelde operaties

  Volgens de gebouwen of de apparaten in de buurt van het personeel, inteligente voorstellen van taken en/of technische informatie kunnen automatisch doorgegeven worden. Het personeel heeft ook toegang tot een geschiedenis van alle taken die zijn uitgevoerd in de buurt.

  Voorbeeld : Automatisch detectie van taken op één bepaalde plek.

 • Vergrendeling van de mobile

  A "kiosk" mode kan geactiveerd worden op de telefoons van werknemers, waardoor een vereenvoudiging van de beschikbare functies.

  Voorbeeld : Autostart en het onvermogen om de mobiele telefoon te gebruiken voor een ander doel dan oorspronkelijk gepland.

 • Smart tags

  Intelligente sensoren hebben voorafbepaalde parameters onder controle en kunnen dus de activiteit van bepaalde elementen opnemen. Wanneer een drempelwaarde wordt bereikt of overschreden, een alarm wordt onmiddellijk gegenereerd.

  Voorbeeld : Als de temperatuur van een gebied een bepaalde drempel overschrijdt, een waarschuwing of een geautomatiseerde taak kunnen worden overgedragen tot onderhoudspersoneel.

Geïnteresseerd in een van deze functies?

Neem contact met ons